Mood’u Geliştirmek İçin Çok Fazla Egzersiz Yapmak Yok

0
659

Mood’u Geliştirmek İçin Çok Fazla Egzersiz Yapmak Yok

Araştırmalar, ruh halinizi iyileştirmek ve kendiniz hakkında daha mutlu hissetmek için her gün saatlerce çalışmanın gerekli olmadığını göstermiştir. Sadece hiçbir fiziksel aktiviteden bazı fiziksel aktivitelere dahil olmak, öznel iyi oluşun gelişmesine yardımcı olabilir.

Eğer hareketsiz bir yaşam tarzı yöneten, fiziksel olarak aktif olmayan bir kişiyseniz, sadece sandalyenizden çıkıp dolaşarak, depresyon riskini azaltabilir ve ruh halinizi iyileştirebilirsiniz. Fiziksel olarak aktif olmayan insanlar için iyi haber, ruh halini iyileştirmek için kuvvetli bir şekilde egzersiz yapmak zorunda olmadıklarıdır. Daha ziyade, çalışma en iyi sonuçların hafif veya orta derecede yoğun fiziksel aktivite ile olabileceğini göstermektedir. Sonuçlar yoğun bir faaliyete geldiğinde nötrdü, bu da yoğun antrenmanları tercih eden bireyler için iyi bir haberdi, çünkü yüksek yoğunluklu fiziksel aktivitelerin refah duygusunu azalttığını öne süren diğer araştırmaları desteklemedi.

Bir gösterge olarak, hafif fiziksel aktivite, terleme, kalp atış hızı veya nefes almada gözle görülür bir artış olmadan parkta yavaş bir yürüyüşe çıkmaya eşittir. Orta yoğunluktaki aktivite, terleme, kalp atım hızı ve solunumdaki artışla birlikte 15-20 dakikalık bir mil yürüyüşüne eşittir, ancak yine de konuşabiliyor. Güçlü aktivite, terleme, kalp atım hızı ve nefes alamadığı noktaya kadar belirgin bir artışla 13 dakikalık bir mil yürüyüşüne veya çok hareketli yürüyüşe eşittir.

Çalışma katılımcıları, kalça ivmeölçerlerle 4 gün boyunca fiziksel aktivitelerini takip eden, genellikle sağlıklı olan 419 orta yaşlı erişkinden oluşuyordu. Ayrıca bir dizi ankette depresyon düzeylerini, psikolojik iyi oluşlarını, günlük egzersiz alışkanlıklarını, ağrı şiddetini ve ağrıların günlük aktivitelerine ne ölçüde müdahale ettiğini açıklamaları istendi.

Önemli bulgular:

  • Daha yüksek seviyelerdeki sedanter yaşam tarzı, daha düşük bir öznel iyi oluş düzeyi ile ilişkiliydi; bu, çok fazla oturan kişinin en mutsuz olduğu anlamına geliyordu. Öznel refah, bireylerin kendi yaşamlarında yaptıkları olumsuz ve olumlu değerlendirmeler olarak tanımlanmaktadır.
  • Genel fiziksel aktivite, insanların refah duygusunu geliştirdi. Bununla birlikte, fiziksel aktivitelerin farklı yoğunlukları, bazılarına göre diğerlerine göre daha faydalı olmuştur. Örneğin, ışık şiddeti aktivitelerinde yer alan bireyler daha yüksek psikolojik iyi oluş ve düşük depresyon düzeylerine dikkat çektiler.Orta şiddette etkinliklerde yer alan bireyler, psikolojik iyi oluş düzeylerinin yükseldiğini ve ağrı şiddetinin düşük olduğunu belirtmiştir.
  • Hareketsiz yaşam tarzı olan ve hafif ya da orta dereceli fiziksel aktiviteye giren kişiler, genel olarak iyi olma halini en iyi şekilde ifade etmişlerdir. “Daha iyi” yaklaşımı, muhtemelen fiziksel aktivitenin yoğunluğu ve öznel refah açısından doğru değildir. Aslında, “her şey daha iyidir” yaklaşımı, öznel iyi oluş düzeylerini geliştirmek için muhtemelen daha uygundur.
  • Hafif ve orta dereceli fiziksel aktivite kesin olarak bazı bireylerin kendileri hakkında daha mutlu hissetmelerine rağmen, şiddetli aktiviteye gelince sonuçlar nötrdü. Yüksek yoğunluklu faaliyetler ile öznel iyi oluş arasında hiçbir olumsuz ya da pozitif bağlantı bulunamamıştır. Diğer araştırmalar, güçlü faaliyetlerle öznel iyi oluş arasında ters bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Bu çalışma, fiziksel aktivite yoğunluğu ile refah arasındaki ilişkiyi incelemek için tek bir grupta hem subjektif (anketler) hem de objektif (ivmeölçer) ölçümleri kullansa da, anket cevaplarının tüm çalışma katılımcılarının genel olarak fiziksel olarak aktif olduğunu göz önünde bulundurması gerekir. Çalışmadan önce olumlu bir iyilik duygusu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here