Beş Hececiler ve Temsilcileri

2
436

Beş Hececiler ve Temsilcileri

Şiire  1.  Dünya  savaşı ve mili  mücadele  yıllarında  başlayan, Mütareke  yıllarında  şöhret  kazanan   topluluk, şiirlerinde  Anadoluyu ve Anadolu  insanını  işlemiştir. Memleket   sevgisi, yurt  güzellikleri, kahramanlık ve  yiğitlik  işledikleri  başlıca  konulardır.

Beş Hececilerin Genel Özellikleri

1-Şiirde  sade ve  özentisiz  olmayı, süsten uzak  kalmayı  tercih etmişlerdir.

2-İlk  şiirlerinde  aruz  ölçüsünü  kullanmış,daha  sonra   hece  ölçüsüne  geçmişlerdir.

3-Şiirlerde  memleket  sevgisi, yurt  güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.

4-Yerli milli  sanat ve tarih motiflerini  ele alarak  yaşanan hayat  dilimleriyle örülü bir memleket  edebiyat meydana  getirmeye  yönelmişlerdir.

5-Hece  ölçüsü  ile  serbest  müstezat  yazmayı da denemişlerdir.

6-Dize  kümelerinde  dörtlük  esasına  bağlı  kalmamışlar, yeni  yeni  biçimler  aramışlardır.

7-Düz yazıdaki  söz dizimi  şiire  aktarmışlardır.

                                  Beş Hececiler Sanatçıları

  1. Faruk  Nafiz  Çamlıbel
  2. Enis  Behiç  Koryürek
  3. Yusuf  Ziya  Ortaç
  4. Halit  Fehri Ozansoy
  5. Orhan  Seyfi  Orhan

 FARUK  NAFİZ  ÇAMLIBEL  [1898-1973]

Şiir dilinde yeni  bir  söyleyiş  çığırı  açmış, hececi  çağdaşlarının  en  üstünlerinden  sayılmış  ve  şiir üslubu,sonra  yetişen hece şairlerini  etkilemiştir. Hececilerin en genci  fakat  en başarılı ismidir. Şiirlerinde anadoluyu  memleket  sevgisini  anlatmıştır.Konuşulan Türkçenin  bütün  özelliklerinin egemen olduğu  şiirlerinde seçtiği  temaya  uygun bir söyleyiş göze  çarpar. Han Duvarları adlı şiiri anadoluyu en güzel  yansıtan şiirlerden biridir.Şiirlerinde başlıca temalar aşk,hasret,tabiat,ölüm,kahramanlıktır.Lirik şiirleride vardır. Sanat adlı şiirinde, uygulamaya çalıştığı Memleket Edebiyatının bir felsefesi vardır.

YAPITLARI

Han Duvarları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Şarkın Sultanları, Gönülden  Gönüle, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Suda Halkalar, Özyurt,Canavar, Heyecan ve Sükun, Zindan Duvarları, Akın,Kahraman, Yıldız Yağmuru.

ENİS BEHİÇ KORYÜREK {1892-1949}

Aruzla yazdığı ilk şiirlerinde aşk konusunu işlemiştir. Balkan Savaşı  yıllarında Ziya Gökalp´in tavsiyesiyle heceyi benimsemiş ve Milli Edebiyat akımına bağlanmıştır. Bu yıllarda,onu üne kavuşturan,ulusal duygularla yükle kahramanlık şiirleri  yazmıştır.Bir yandanda hece ölçüsü üzerinde  çalışarak kimi durak değişikliklerini,bir şiirde çeşitli hece kalıplarını kullanmayı denemiştir.

YAPITLARI:

Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman

ORHAN SEYFİ ORHON {1890-1972}

1917´de Yeni Mecbuada çıkan şiirleriyle adını duyurmuştur.Şiire aruz ölçüsüyle başlamış, “Fırtına ve Kar” isimli uzun şiirinde bunun başarılı bir örneğini vermiştir. Daha sonra Milli Edebiyat ve Genç Kalemler akımlarının etkisinde kalarak hece ölçüsüne dönmüştür. Hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde  yalın bir dil kullanmıştır. Divan şiiri kalıplarını hece ölçüsüne uyarlayarak yazdığı gazel  benzeri şiirleri de vardır.

YAPITLARI

Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, O Beyaz Bir Kuştu, Kervan, İşte Sevdiğim Dünya.

YUSUF ZİYA ORTAÇ{1895-1967}

Orhan Seyfi Orhon´la birlikte  çıkardığı “Akbaba” mizah  dergisini ömrünün sonuna kadar yayımlamıştır. Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille işlemiştir Şiire aruz ölçüsüyle başlamış ,Ziya Gökalp´in etkisiyle hece ölçüsünü benimsemiş ve başarılı şiirler yazmıştır.Hecenin beş şairinden biri olarak ünlenmiştir. Şiirleri;Türk Yurdu, Servet-i Fünun ve Büyük Mecmua adlı dergilerde yayımlanmıştır.”Akbaba” dergisinde akıcı bir dille, rahat okunur bir tarzda yazdığı fıkralarında, siyasal mizahın özgün örneklerini vermiştir. Şiir ve gülmece yazılarının yanı sıra roman, öykü ve oyunlar da yazmıştır

YAPITLARI

Akından Akına, Bir Rüzğar Esti, Yanardağ, Aşıklar Yolu, Bir Selvi Gölgesi, Cenk Ufukları (şiir)

Binnaz, Kördüğüm, Latife, Nikahta Keramet  (Oyun)

Şeker Osman, Kürkçü Dükkanı, Üç Katlı Ev, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Gün Doğmadan, Göç (Roman)

Göz Ucuyla Avrupa: Gezi Yazısı

Portreler: Anı

 HALİT FAHRİ OZANSOY(1890-1972)

Önce aruz ölçüsüyle duygusal şiirler yazmış; sonra Mili Edebiyat akımından etkilenmiş Aruza Veda adlı şiiriyle aruz ölçüsünü bırakıp hece ölçüsüyle şiir  yazmaya başlamıştır. Şiirinde,konuşulan  Türkçeyi başarıyla kullanmıştır. Şiirinde çoğunlukla egzotik sahnelere, hüzün ve melankoli gibi  bireysel duygulara, aşk ve ölüm temalarına yer vermiştir.

YAPITLARI    

Rüya, Efsaneler, Cenk Duyguları, Paravan, Sulara Dalan Gözler, Sonsuz Gecelerin Ötesinde, Hep Onun İçin, Gülistanlar Harabeler(şiir)

Baykuş, Nedim, Hayalet, İlk Şair(oyun)

Aşıklar Yolunun Yolcuları(Roman)

Edebiyatçılar Geçiyor, Darülbedayi Devrinin Eski Günleri, Eski  İstanbul Ramazanları(anı)

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here