12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem Ortak (Telafi) Soruları

0
137

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem Ortak (Telafi) Soruları

1.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim ya da zamir kullanılmamıştır?

A)      Sabır bir erdemdir; sakın ondan vazgeçmeyin.

B)       Eğri oturup doğru konuşalım.

C)       Bütün bunları ona anlatmış.

D)      Bu günlerde işsizlik iyice arttı.

E)       Her yokuşun bir inişi vardır.

 

2.       “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin­de ötekilerden farklı bir görevde kullanıl­mıştır?

A)      O çocuklarına çok düşkün bir babadır.

B)       O kalemi nerede bıraktığımı bilmiyorum.

C)       O yaramaza ben bunları sorarım.

D)      O çocukları görmek bile istemiyorum.

E)       O sabah sizinle sınıfta karşılaştık.

 

3.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ad tamlamasının tamlananı görevinde kullanıl­mıştır?

A)      Uzun süredir sesi soluğu işitilmiyordu sanatçının.

B)       Bende de zaman zaman böyle duygular beliriyor.

C)       Eşin dostun ricalarını kıramayıp ben de bu işe koyuldum.

D)      Sobada odunlar çıtır çıtır yanıyordu.

E)       Benzin deposunda yakıt, yan yarıya azalmıştı.

 

4-Aşağıdakilerden hangisinde “yalnız” sözcüğü ötekilerden farklı görevdedir?

A)Elindeki parayla yalnız bir ceket alabilirdi.

B)Ağlamak yalnız kuruyan kirpikleri ıslatır.

C)Bu konuyu yalnız sizinle konuşabilirim.

D)Sinemaya da gideriz, yalnız önce ödevini bitir.

E)Oyun yalnız akşamları sergilenecekmiş.

 

5-Aşağıdakilerin hangisinde cevap bir soru zarfıdır?

A)  Yarın akşam konuklarımız gelecek.

 Kimler?

B)  Bu yaz yurt dışına gidiyoruz.

 Nereye?

C)  O filmi daha önce seyretmiştim.

 Ne zaman?

D)  Arkadaşını biriyle gördüm.

 Nerede?

E)  Bunun rengini daha çok beğendim.

 Hangisinin?

6-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Ne kadar eli açık insanlar komşularınız…

B) Ne kadar uyarırsan uyar, kulak asmayacaktır o.

C) Boyundan büyük işlere kalkışmayacaktın.

D) Kitaptaki dizgi hatalarını bir daha gözden geçireceğiz.

E) Çocukcağız bütün yaz canını dişine takarak çalıştı.

 

7- Yaşanmış ya da yaşanması olası bir olayı, durumu, kısa; fakat ilgi çekici yönleriyle anlatan yazılar olmakla beraber ayrıntılı anlatımdan kaçınılır, kişiler daha çok tek yanıyla ele alınır ve mekan dardır.

   Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Öykü

B)   Roman

C)   Deneme

D)   Anı

E)   Fıkra

 

8. 

İki tür hikaye tarzı vardır:

1.   “Maupassant tarzı” da denilen başı ve sonu    olan “olay hikayesi”

2.   “A. Çehov tarzı” da denilen belli bir olaya    dayanmayan, modern “durum hikayesi”

   Yukarıda özellikleri verilen hikaye tarzlarının Türk edebiyatındaki en iyi uygulamacıları aşağıdakilerden hangisidir?

A)   A. Mithat Efendi   Emin Nihat

B)   Ömer Seyfettin   S. Faik Abasıyanık

C)   S. Faik Abasıyanık   Ömer Seyfettin

D)   Emin Nihat   Ömer Seyfettin

E)   Ömer Seyfettin   A. Mithat Efendi

 

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Çocuğun odasına gizlice girmişti.

B) Bu kampanya, müşterilere birçok seçenek sunuyor.

C) Kitaptan üç bölüm daha okuduk.

D) Genç dalgıç dünya rekoru kırmıştı.

E) Bu eski yapı valilik bina olarak kullanılmıştı.

 

10.   Şair, bir bardak suyun şırıltısıyla ırmağın akışını; gölün,

I                  II                    III

denizin, okyanusun dalgalarını hatırlatan insandır.

IV                             V

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangi iki­si, yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I-II

B) II-III

C) III – V

D) I – IV

E) IV – V

 

11.   Bir mumun ardında bekleyen rüzgâr Işıksız ruhumu sallar da durur Yukarıdaki dizelerde türemiş kaç sözcük vardır?

A)  1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

12-.Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A)Olayların belli bir zamana bağlanmaması

B)mişli geçmiş zamanla anlatılması
C)Belli bir yazarın bulunmaması
D)Milli duygularla dini inançları işlemesi

E)Eğitici nitelik taşıması

13-Karanlık kavuştuğu için aşağıdan akan derenin uğultusu daha çok geliyordu. Kalkıp yürümeye başladık. Güneş batmış, bulunduğumuz yer, yerini birden bire artan serin rüzgârlara bırakmıştı. Kazdağı’nın bu yamacında saatlerce sürecek akşam başlamıştı.
Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Betimlemeye başvurulmuştur.
B) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.
C) Görsel öğelere yer verilmiştir.
D) İşitme duyusundan yararlanılmıştır.
E) Dokunma duyusundan yaralanılmıştır

 

14-Aşağıdakilerden hangisi fabl yazarı veya çevirmeni olarak gösterilemez?

A)Mevlana                B)Şeyhi

C)Beydaba            D)Şinasi             E)Namık Kemal

 

15-Aşağıdakilerden hangisinde edat grubu yüklem görevinde kullanılmıştır?

A)Sabaha karşı limanda bir fırtına kopacağı söylendi.

B)Çocuğuyla ilgilendiğim için teşekkür edip gitti.

C)Bir çöplükmüş gibi attı elindeki o güzelim kitabı.

D)Bize doğru gelen adamı önce tanıyamamıştım.

E)Neredeyse, roman kadardı elindeki kitap.

 

16.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir çekimli fiil yoktur?
A)
Kırlangıçları izliyorum.
B) Bir gün onu anlayacaksın.
C) Maçın daha başlarıydı.
D) Demek ki değer bilirmiş.
E) Onunla kalmalıydı.

 

17-  Ne dostların ne de düşmanların sözleri incitmezse seni

Gereğinden çok bağlanmadan saygı duyarsan herkese

Eğer her dakikanın doldurabilirsen altmış saniyesini

O zaman dünya da senindir, içindeki her şey de.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A)     Birden çok tamlayanın bir tamlanana bağlandığı isim tamlaması vardır.

B)      Çoğul eki alan birden çok sözcük kullanılmıştır.

C)      Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük girmiş isim tam­laması vardır.

D)     Hem belirtili, hem belirtisiz ad tamlamasına yer veril­miştir.

E)      Belirtme hali eki alan sözcük vardır.

 

18- I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur.

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

 

Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I                 B) II                C) III               D) IV     E) V

 

19-Sağlık herkes için çok önemli; ama sağlık sorunlarını ele alan bilim dalları var.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle düzeltilebilir?

A) “herkes” yerine “kimileri” sözcüğü getirilerek

B) “önemli” sözcüğünden sonra “-dir” eki getirilerek

C) “ama” yerine “bu nedenle” sözcüğü getirilerek

D) “ele alan” yerine “inceleyen” sözcüğü getirilerek

E) “çok” sözcüğü cümleden atılarak

 

20-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Belki de olay çıkarmak için değil, kendini savunmak için böyle davrandı.

B) Eminim ki adam güç durumda olmasaydı belki de parayı almazdı.

C) Kim bilir, belki önemli bir işi çıkmıştır.

D) Belli olmaz ki belki sizinle birlikte gitmek ister.

E) Bilmiyorum, belki akşama doğru gelir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here