12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2016

0
97

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2016

1)Aşağıdaki cümleleri Doğru (D), Yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

  • (   )Öğretici metinlerde sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.
  • (   )Şiir, coşku ve heyecanı dile getiren bir metindir.
  • (   )Edebi metinlerde çokanlamlılık vardır.
  • (   )Edebiyat, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir.
  • (   )Makale sanatsal bir metindir.

2) Fablların özelliklerinden beş tanesini yazınız.

3)Aşağıdakilerden hangisi fabl yazmamıştır?

A)La Fontaine

B)Beydaba

C)Aisopos

D)Şinasi

E)Victor Hugo

4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

A)Bu yazarımızın gerçeklikle arasındaki mesafeyi sürekli açtığını görmekteyiz.

B)Bilgiden yoksun bir insan, toplumun sorunlarını duyamaz.

C)Dün, telefon görüşmesinden sonra seni aramak istedim.

D)Eleştirmen, yazarın yargısını gereğinden sert olarak nitelemektedir.

E)Kişilik, insanın kendi iradesiyle bilinçli hareket etmesini gerektirir.

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A)Mezuniyetten sonra/ öğrenciler/ eğlenmek için/ dışarı/çıktı.

B)İyi bir konuşmacı/ konuşma hızını/ ayarlamayı/ bilmelidir.

C)Ses tonu/ ilişkilerin nasıl anlaşılması gerektiğini/ belirler.

D)Konuşmanın görsel ve işitsel öğelerinin gerisinde/ bunlara anlam veren zihinsel süreçler/ yatmaktadır.

E)Eğitim programı/ uzun tartışmalar sonunda /oluşturuldu.

6) “Televizyonda genellikle neyi seyretmek istersin?”

Bu cümledeki altı çizili soruya verilecek cevap aşağıdaki öğelerden hangisini buldurur?

A)Zarf tümleci

B) Dolaylı tümleç

C)Özne

D)Nesne

E)Yüklem

7) Ek-fiilin görevlerini yazarak birer örnek veriniz.

8)Aşağıdaki eşleştirmeleri doğru bir şekilde yapınız.

Özne (         )                                              a. ne

Belirtili nesne (        )                                  b. kime

Zarf tümleci (          )                                  c. nasıl

Dolaylı tümleç  (         )                               d. Nereye

e. kimi

f. ne zaman

9) Aşağıdaki cümlelerdeki eylemlerin hangisi basit zamanla çekimlenmiştir?

A) Bunları anlatırken kendimi büyük bir coşku içinde hissediyordum.

B) Denemelerimi yazmadan önce hazırlıklar yapardım.

C) Anlatmak istediklerimin birini bile anlatamamıştım.

D) Memlekete giderken yol üstündeki köylerin adları ilgimi çekmişti.

E) Genç yazarlar, topluma yön vermek istediklerini belirtti.

10)Aşağıdaki çekimli filleri basit ve birleşik zamanlı olarak gruplandırınız. ( geldi, gülüyordu, istemişti, ağlayacaktı, biliyor, sevmiş, oynamıştı, gidecekti, oturdu, ağladı)

Basit Çekimli Fiil                                  Birleşik Çekimli Fiil

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here